Geheel volgens tekening architect uitgevoerde entree.